Членами Асоціації можуть бути юридичні особи та фізичн особи-підприємці, які добровільно виявили бажання вступити до Асоціації та зацікавлені в досягненні її статутних цілей, поділяють принципи та завдання Асоціації, визнають та виконують положення Статуту Асоціації, відповідають вимогам і прийняті до Асоціації в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Асоціації, беруть активну участь у її діяльності через своїх представників, а також грошовими і майновими внесками й пожертвуваннями здійснюють фінансування програм і заходів Асоціації, сплачують вступні та членські внески.

Вступ до Асоціації (як і вихід з неї) є добровільним і здійснюється на загальних підставах. Члени Асоціації зберігають повну господарську та фінансову самостійність і незалежність; вони можуть бути членами інших обєднань, діяльність яких не суперечить цілям та меті діяльності Асоціації.

 

Членство в Асоціації дає ряд переваг.

Переваги членства

Члени Асоціації мають право:

–   одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених Асоціацією;

–   одержувати від Асоціації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів;

–  користуватися послугами та привілеями Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація;

–  публікувати свої статті та наукові праці у виданнях Асоціації;

–  на пільгових умовах брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються Асоціацією;

–  обирати та бути обраними до складу органів правління та контролю Асоціації;

–  брати участь у роботі структурних підрозділів Асоціації та ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації;

–  брати участь в управлінні Асоціацією через участь у Загальних Зборах; голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах і т.д.

 

***

ВГО “Фумігаційна асоціація” об’єднує провідні підприємства у галузі фумігації та фітосанітарії, фахівців зі знезараження та виведення шкідників рослин. Членство в асоціації – унікальна нагода потрапити в середовище спілкування й обміну досвідом професійної аграрної еліти. Крім того, членство дає змогу отримати низку переваг, які сприяють професійному та бізнесовому успіху у сфері фумігації та фітосанітарії – ви зможете отримувати найпотрібнішу Вам інформацію з перших рук, асоціація сприятиме становленню Вашого бізнесу, його діалогу з владними структурами, отриманню ліцензій на здійснення діяльності, пошуку партнерів тощо.

 

Асоціація використовує інструменти громадського впливу для вдосконалення законодавчого та нормативно-правового поля у сфері фумігації та захисту рослин, щоб дати змогу підприємствам, які працюють у цьому напрямку, спокійно та успішно вести свою діяльність. Асоціація виступає організатором та співорганізатором численних конференцій, семінарів, тренінгів, навчальних програм, в яких її члени можуть взяти участь.

 

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном (050) 810-8437 та пишіть на пошту fum_asociacia@ukr.net