Схвалені     Засіданням дирекції 22.05.2013 р.,  м.Одеса

              НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.( Стратегія розвитку).

Вже кілька років підряд,починаючи з 2008 наша асоціація була  об ‘єктом  дослідження рівня інституційної спроможності  та напрямів розвитку галузевих фахових організацій  ,  яке проводилося  ВГО «Українська асоціація маркетингу»  .

Виходячи з висновків дослідження, наша організація є типовою серед  багаточисельного  співтовариства громадських організацій, їй притаманні  типові  труднощі та помилки росту, але  восьмирічний термін діяльності асоціації та ротація членів  приблизно на 30% свідчить про  інституційну спроможність  організації.. Місія організації-    захист інтересів членів, спряння розвитку галузі  та правових умов діяльності здійснюється через формувуання громадської думки з проблем галузі, представлення інтересів організації в громадських радах, організація конференцій, семінарів тощо, експертиза законодавчих та нормативних актів, регуляторна діяльність.

Асоціація має два  основних напрями  розвитку:

  1. Розвиток організації як інституту громадянського суспільства.

1).Першочергове завдання-кількісне і якісне поповнення організації новими членами.

2).Удосконалення управління організацією.

За всіма ознаками і досвідом існування неприбуткових громадських організацій мусить переходити з  управління на громадських засадах      на управління, здійснюване професійним персоналом. Це  слід зробити з огляду  на завдання щодо захисту прав та інтересів своїх членів:

-представлення  інтересів своїх членів в органах державної влади

-здійснення представницької функції в судах, юридичний захист,участь у контролі та перевірках. Професіонали потрібні також для

– участь у визначенні стратегії розвитку галузі ФІТОСАНІТАРІЇ

– ведення моніторингу  та аналітичної діяльносі

-виконання маркетингових   досліджень ринку галузі

-планування та здійснення РR  заходів

-організація переговорів і співробітництва

-консультативна робота з юридичних, податкових, виробничих, земельних,

Фінансових та інших питань.

Наявність кваліфікованих фахівців дозволить також отримувати прибутки від основної діяльності організації.

Лобіювання інтересів  членів  асоціації здійснюється через регуляторну діяльність.

Така діяльність  потребує більш професійного підходу. Вона включає в себе:

-експертизу існуючих нормативно-правових актів та відпрацювання змін,

-вивчення проектів  регуляторних актів та внесення пропозицій.

3) Налагодження діалогу з владою.

Питання  взаємовідносин з органами державної влади , як і у інших організаціях, є малоефективним. Досвід свідчить:  вирішення питань з владою  навіть  сильних і   багаточисельних    громадських організацій  організацій ( наприклад, УСПП,  Зернова асоціація  ) є  ПРОБЛЕМОЮ з причин корумпованості, спробами перерозподілу влади,

малоефективними позаекономічними методами дії  владних органів.

Виходом з такої ситуації, спираючись на світовий досвід розвитку  інститутів громадянського суспільства, може бути  ІНТЕГРАЦІЯ з  подібними спорідненими організаціями.

  1. Створення сприятливого бізнес-середовища галузі фумігації(знезараження)

 1). Боротьба з корупцією.

Один  із шляхів – перехід на  саморегулювання галузі. Нами підписано меморандум  ПРО САМОРЕГУЛІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ,( Додається), наразі  прийняття ЗУ «Про саморегулівні організації».

Це означає, що держава передасть частину своїх владних повноважень щодо регулювання діяльньсті окремих галузей професійним об єднанням.Державне регулювання містить ризики корупції.

Нам необхідно  мобілізувати, насамперед, інтелектуальний потенціал, тобто віднайти або виховати з нашого середовища людей, здатних до написання  Проектів законів, постанов  і т.і., коректно вносити зміни до вже запропонованих проектів органами влади.

Оскільки  галузь є частиною аграрного сектору  економіки,наша задача,насамперед,слідувати  в напрямку  Стратеії розвитку сільського господарства.

Необхідно брати участь у всіх заходах,спрямованих на вступ України до Світової Організації Торгівлі та курсу на Євроінтеграцію.

Важливою складовою є участь членів асоціації в роботі  підприємницьких професійних об єднань,починаючи з найвищого рівня-Ради Підприємців КМУ, Держкомпідприємництва, незалежних профільних  робочих групах.

2)Дерегуляція    господарської діяльності.

3)Участь у створенні сучасної законодавчої та  нормативно-правової бази.

4)Боротьба з недобросовісною конкуренцією  та демпінгом.

Слідування   цим стратегічним  завданням дозволить ВГО «Фумігаційна асоціація» досягати  виконання місії і Статутних завдань асоціації.

 

Президент ВО ФА  Т.Підберезняк